1 RESULT
Ogłoszenia | AnnouncementsWymagania dotyczące abstraktów (2019)| Requirements for abstracts (2019)

Wymagania dotyczące abstraktów (2019)| Requirements for abstracts (2019)

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego zapraszamy do udziału w niej badaczki i studentów ze wszystkich dziedzin badań nad faszyzmem. Mile widziane są wystąpienia poświęcone zarówno klasycznym teoriom i ich interpretacjom, jak i heterodoksyjnym przedstawieniom fenomenu faszyzmu. Interesują nas także referaty dotyczące badań nad współczesnymi ruchami faszystowskimi. Przewidujemy także publikacje wyróżnionych artykułów naukowych napisanych na bazie …